Test, Gözetim ve Sertifikalandırma


İTA İSTANBUL Tekstil Araştırma Geliştirme ve Eğitim A. Ş. Kimdir?
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği önderliğinde; Güneydoğu Anadolu, Uludağ, Akdeniz, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birlikleri ve Almanya’nın lider tekstil teknoloji enstitülerinden Aachen Teknik Üniversitesi Tekstil Teknoloji Enstitüsü ortaklığıyla kurulan “İstanbul Tekstil Araştirma Geliştirme ve Eğitim A.Ş“; birçok açıdan ilklerin yer aldığı bir projedir. Elyaf bazlı teknolojik çözümlerin geliştirileceği ilk sektörel Ar&Ge Merkezi olmasının yanında, Almanya’ da Ar&Ge konusunda ihtisas yaparak başarılara imza atmış yeni nesil Türk araştırmacıların sahip oldukları bilgi ve yetkinliklerin ülkemize kazandırıldığı bir proje olma özelliğine de sahiptir.

İTA İSTANBULda; Türk Tekstil Sektörü‘ nün ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan geleceğe yönelik değişimini sağlayacak yeni hammadde, yeni üretim teknolojileri ve inovatif iş modelleri geliştiriyoruz. Geleneksel tekstil sektörünün yanında ulaşım, yapı-inşa, iletişim- bilgi teknolojileri, sağlık gibi uygulama alanlarınada elyaf bazlı çözümler sunuyoruz.

Textiles& Flooring Institute GmbH (TFI Aachen) Kimdir?
TFI Aachen, öncelikli olarak yapı ürünleri alanında test, gözetim ve sertifikalandırma hizmetlerini  ve teknoloji transferi hizmeti sunan modern yapıda bir şirkettir. Odak noktasını iç yapı malzemeleri oluşturmaktadır. Test ve belgelendirme;  güvenlik, sağlık ve kalite alanlarını kapsamaktadır. Yoğunlaştığı iş alanları; yangın, emisyon, ses, ısı ve fonksiyonel testlerdir.

TFI Aachen, deney laboratuvarı olarak ISO 17025 ‘a göre ve  belgelendirme kuruluşu olarak ISO 17065’a göre akredite olmuştur. CE-Belgelendirme alanında TFI Aachen, Avrupa Birliği tarafından yangın ve emisyon testleri için onaylanmış kuruluş olarak tanımlanmıştır.

Ocak 2017 itibari ile, İTA İSTANBUL Tekstil Araştırma Geliştirme ve Eğitim A. Ş. ve Textiles & Flooring Institute GmbH iş birlikteliği başlamış olup, başta Tekstil sektörü olmak üzere, Yapı ve Taşıt sektörü ile yan sanayileri ve kapalı ortamlarda kullanılan malzeme üreticilerini kapsayan geniş bir kitleye hizmet sunulmaktadır.

İTA İSTANBUL ve TFI Aachen İş Birlikteliğinde Neler Sunuyoruz?
İTA İSTANBUL laboratuvarlar yetkinlikleri TFI Aachen’ ın yetkinlikleri ile bir araya gelerek, hizmet ağı genişlemiştir.
Avrupa normlarında yanma deneyleri ve alınan sonuçlara göre; ürünün yangın sınıfının belirlenmesi, emisyon ve koku vb. deneyler ile sağlık ve çevre korumaya yönelik özelliklerin değerlendirilmesi, tekstil malzemelerinin ve iç yapı malzemelerinin fonksiyon ve kalite deneylerinin yapılması ve belgelendirmesi, bu iş birlikteliği ile sağlanmaktadır.

Ürün Belgelendirme TÜV, CE, EU Ecolabel ve sektöre özel belgelendirmeler yapılabilmektedir. Belgelendirmede kullanılan yöntemler; başlangıç testleri, denetim ve izleme testleri unsurlarını kapsamaktadır.

Ürün Belgelendirmede, gerekli fonksiyon ve sağlık koruma açısından ürün testleri yapılarak, normlara uygunluğu değerlendirilerek belgelendirme yapılmaktadır. İzlenebilirlik açısından sertifika geçerlilik sürecince, dönemsel olarak ürün testleri ile kontrolleri sağlanmaktadır.

Ürün belgelendirmede performans testlerinin dışında REACH ve diğer Avrupa Birliği normlarına göre sağlık ve çevre açısından yapısında bulundurduğu veya serbest bırakacağı kimyasallar ve oluşturacağı tehlikeler de değerlendirilmektedir. İncelenebilen bazı bu hususlar aşağıda sıralanmıştır;

Normlarda belirtilen ve yüksek önem taşıyan kimyasalları içerme veya salınım yapma durumu,tehlikeli olarak sınıflandırılmış ve sınırlandırılmış maddeler mevcut ise, kriterlere uygunluğu

•Kanserojen maddeler
•Toksik maddeler
•Toksisiteye neden olacak maddeler
•Mutajenik maddeler

İTA İSTANBUL ve TFI Aachen bu iş birlikteliği sonucunda; sağlanan bu hizmet imkanları ile, özellikle devlet kurumları, kurumsal ve özel kullanım amaçlı yapılan tüm yapılarda kullanılan bütün ana ve yardımcı malzemelerin yangın, sağlık (emisyon), fonksiyon ve kalite özelliklerinin test edilebilme, belirli (TÜV, CE gibi) veya Türkiye’ ye özel olarak geliştirilebilecek sistemler ile belgelendirme yapılabilecektir. 
 

İLETİŞİM

Projeleriniz ile ilgili sorularınız ve daha fazla bilgi almak için bize ulaşın.
İTA İstanbul Tekstil Araştırma Geliştirme ve Eğitim A.Ş
İstasyon Mah. Halkalı İstasyon Cad. 1421.Sk. No:81 Marmara Üniversitesi Kampusü
Küçükçekmece/İSTANBUL
+90(212) 495 40 00
+90 (212) 495 43 00
info@ita-istanbul.com